Wij wensen u een goed 2021!

De website van het Deichdorfmuseum Bislich is binnenkort voor u beschikbaar met informatie.

Wij zijn een museum voor dijk, dorp en baksteen aan de Nederrijn. Bij ons leert u meer over: –
regionale Rijncursus – ges
chiedenis van overstromingsbescherm
ing – dorpsleven in "Anno Dazu
mal" – dorpsambacht geschiedenis
– Nederrijnvogels en waarom K
arel de Grote hier al rond de 800 was … alles op ongeveer 750 m² tentoonstellingsruimte. Het museum is gevestigd in Bislich, een district van de Hanzestad Wesel. Ontdek ons!  Totda

t deze homepage is voltooid, ontvangt u alle informatie over het evenement onder www.bislich.de. Onze openingstijden zijn momenteel enigszins beperkt als gevolg van de Corona Pandemi
e Maatregelen: zaterdag
14.00-17.00 uurZondag 14
.00-17.00 uur Op Tweede Pinksterdag zijn we ook geo

pend van 14.00 tot 17.00 uur, maar verder: open voor groepen op pre-request buiten deze uren. Let op: november-eind maart alleen open na vraag. Details over ons zijn ook te vinden op: www.museum.de U ons vin
den op: Deichdorfmuseum
Bislich,Dorfst
raße 24.46487
Bislich Vooronderzoek voor groepsbezoeken over www.bislich.
de We kijken uit naar uw bezoek!